Bám sát thực tế trong chương trình đào tạo tại khoa Nghiệp vụ Văn hoá và Du lịch

Bám sát thực tế trong chương trình đào tạo tại khoa Nghiệp vụ Văn hoá và Du lịch

12:40:16 06/07/2024
19

Công tác xây dựng chương trình và tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ quần chúng là một trong những hoạt động quan trọng và chủ yếu của công tác văn hoá văn nghệ quần chúng ở cơ sở. Thực tế hiện nay, công tác cán bộ quản lý văn hoá ở các địa phương đang đặt ra những vấn đề về hệ thống phương pháp tổ chức, về đào tạo, bồi dưỡng, tài liệu, sách hướng dẫn v.v… Trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng ở các trường rất cần thiết chương trình dạy học phù hợp với công tác tổ chức biểu diễn nghệ thuật quần chúng ở các cơ sở. Vì vậy ở mỗi trường, mỗi cá nhân giảng viên giảng dạy môn học với những vấn đề then chốt trong việc xây dựng và tổ chức biểu diễn một chương trình nghệ thuật quần chúng. Việc đưa giáo trình “Dàn dựng nghệ thuật tổng hợp” hay hiểu như là phương pháp đạo diễn và tổ chức biểu diễn chương trình ca, múa, nhạc tổng hợp, dành cho cán bộ quản lý văn hoá cơ sở là một yêu cầu cấp thiết. Bằng những kinh nghiệm thực tế nhiều năm công tác xây dựng phong trào văn hoá quần chúng ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, kết hợp với quá trình đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác văn nghệ quần chúng cho khu vực ở trường văn hoá nghệ thuật Việt Bắc. Khoa nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch vừa tham khảo các tài liệu, giáo trình của các tác giả khác, vừa đúc kết kinh nghiệm giảng dậy kết hợp với sự đặc thù VHVN ở khu vực Việt Bắc nói riêng và trên toàn quốc nói chung nhằm tổng hợp, biên soạn giáo trình “Dàn dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp” để đưa vào giảng dậy phù hợp với đối tượng đào tạo của học sinh, sinh viên trong thực tế tại cơ sở.

Môn học nhằm cung cấp cho người học những kỹ năng chuyên sâu về phương pháp và các bước tiến hành tổ chức biểu diễn một tác phẩm âm nhạc, một chương trình ca múa nhạc, phương pháp và kỹ năng chỉ huy, dàn dựng, đạo diễn các chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng khác nhau. Qua môn học người học sẽ hiểu biết về mối tương quan giữa ca nhạc và cuộc sống từ xưa đến nay, về phương pháp lựa chọn các tác phẩm âm nhạc phù hợp với từng giọng hát, từng đối tượng quần chúng khi biểu diễn trong những chương trình biểu diễn trong sự kiện văn hóa       

Là môn học được bố trí sau khi sinh viên học xong học kỳ V, VI sau khi được học các môn đại cương âm nhạc, múa, sân khấu, chuyên ngành nghệ thuật tự chọn. Chương trình môn học sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản trong công tác xây dựng chương trình và tổ chức biểu diễn chương trình văn nghệ quần chúng hiện nay. Là môn học lý thuyết cơ sở nghề bắt buộc. Đòi hỏi các em cần ghi nhớ, hiểu rộng, có kỹ năng đánh giá, nhận xét, phân tích, biết khai thác kiến thức về quá trình phát triển và nhận biết được các loại hình ca, múa, nhạc trong đời sống khác nhau để vận dụng trong công tác hoạt động nghiệp vụ của ngành quản lí văn hóa, văn hóa văn nghệ quần chúng, biên tập chương trình ca, múa, nhạc. Tăng cường kỹ năng lập luận, khám phá những kiến thức mới để hình thành kỹ năng nhận định, đánh giá các khía cạnh, phong cách nghệ thuật đại chúng một cách chuẩn xác và khoa học để có kĩ năng dàn dựng, biên đạo tổng thể một chương trình biểu diễn nghệ thuật quần chúng.

Chương trình thi tốt nghiệp môn Dàn dựng nghệ thuật tổng hợp tại trường CĐ VHNT Việt Bắc

 

Kích thích tư duy làm việc nhóm, mạnh dạn trong việc giao tiếp và phát biểu ý kiến của mình để vận dụng một cách sáng tạo vào công việc của mình trong tương lai. Có tố chất biểu đạt ý tưởng dàn dựng, biên đạo những tác phẩm nghệ thuật.

Với mục tiêu môn học và kĩ năng học sinh, sinh viên đạt được thì hệ thống môn học rất chuyên sâu và phong phú qua 7 chương cụ thể:

Chương 1: Nghệ thuật ca- múa- nhạc trong đời sống con người

Giúp sinh viên hiểu về các thể loại ca nhạc trong tuyền thống và ngày nay; vai trò của ca- múa- nhạc trong đời sống

Chương 2: Công tác của người đạo diễn ca- múa- nhạc

Người đạo diễn chương trình ca nhạc là người trực tiếp chỉ đạo, đạo diễn nghệ thuật biểu diễn của một đơn vị ca nhạc (một đội văn nghệ hoặc một chươg trình văn nghệ). Hay nói cách khác là tổng đạo diễn của một chương trình ca nhạc ở quy mô nhỏ, trong phạm vi đơn vị nghệ thuật quần chúng. Phần học giúp sinh viên hiểu được những nhiệm vụ và điều kiện của người đạo diễn

Chương 3: Các bước tiến hành dàn dựng một tác phẩm ca nhạc

Sinh viên có kiến thức về cách thức tiến hành và các bước thực hiện dàn dựng một tác phẩm ca- múa- nhạc thông qua việc tuyển chọn đúng diễn viên, phương pháp ca hát để có hiệu quả trong biên đạo, dàn dựng tác phẩm

Chương 4: Các hình thức biểu diễn ca hát

Sinh viên nắm bắt được các hình thức biểu diễn cụ thể, phương pháp dựng múa và các tuyến biểu diễn cho phù hợp với các chương trình biểu diễn ca, múa, nhạc.

Chương 5: Kĩ thuật chỉ huy

Sinh viên hiểu về các loại nhịp trong âm nhạc để có kĩ năng trong việc hướng dẫn, kĩ thuật chỉ huy và có kĩ năng thực hành chỉ huy một tiết mục văn nghệ

Chương 6: Các phương tiện hỗ trợ cho hoạt động biểu diễn ca- múa- nhạc

Sinh viên có kiến thức về các phương tiện hỗ trợ, kĩ năng và cách thức sử dụng sao cho hiệu quả tối đa chương trình biểu diễn văn nghệ, phục vụ cho công tác dàn dựng chương trình.

Chương 7: Luyện tập chương trình và tổ chức biểu diễn chương trình ca- múa- nhạc tổng hợp

Sinh viên có kiến thức sâu trong việc tổ chức thực hiện, cách thức viết kịch bản và phương pháp luyện tập tiết mục, chương trình văn nghệ ca- múa – nhạc tổng hợp; cách thức thực hiện Program để quảng bá về chương trình nghệ thuật.

Với tiêu chí mỗi hóc sinh sinh vien sẽ lên ý tưởng, xây dựng kịch bản, dàn dựng và thực hành 01 tác phẩm để báo cáo tốt nghiệp cuối khóa. Trong những năm qua đã có rất nhiều tiết mục tâm huyết, dàn dựng công phu, hoành tráng và đặc biệt là thể hiện hiệu quả các chuyên ngành đã được đào tạo trong suốt quá trình học tập tại ngành học của mình. Các học sinh, sinh viên nỗ lực gắn lý thuyết với dàn dựng trong thực hành các tiết mục để có được nhiều nhiều chương trình báo cáo tốt nghiệp hiệu quả và có chất lượng tốt. Ví dụ như chương trình báo cáo tốt nghiệp các năm: “Kí ức tuổi học trò” 2021; “Mùa thi” 2022; “Hương sắc non ngàn” 2023; “Giai điệu quê hương” 2024.

Trong quá trình đào tạo của khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch, môn học “Dàn dựng nghệ thuật tổng hợp” đã và đang là môn học chuyên ngành- xương sống của chuyên ngành đào tạo như: Quản lý văn hóa; Biên tập dàn dựng chương trình ca múa, nhạc; Văn hóa văn nghệ quần chúng với kết quả đào tạo trong hệ Trung cấp là 33 khóa đào tạo với 31 khóa đã ra rường; hệ Cao đẳng là 18 khóa đào tạo với 16 khóa đã ra trường vận dụng được kiến thức lí thuyết, thực hành trong công tác cơ sở; môn học sẽ hỗ trợ rất nhiều trong công tác nghề của các học sinh, sinh viên trở thành các cán bộ văn hóa cơ sở, cán bộ hoạt động công tác Đoàn thể, công tác xã hội hay trở thành các biên đạo, dàn dựng trong các hoạt động VHXH. Chủ các nhóm tổ chức sự kiện, PG, ….

Cùng với những chuyên ngành đào tạo chuyên sâu, trưởng thành hơn trong lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp, trở thành cán bộ ngành Quản lý văn hóa, nhà Biên tập dàn dựng các chương trình ca múa nhạc và cán bộ hoạt động Văn hoá, Văn nghệ quần chúng trên mọi miền Tổ quốc. mai sau chúng em sẽ trở thành những cán bộ văn hóa những người nghệ sĩ nhiệt huyết năng động và sáng tạo trong tương lai.


Tác giả: Nguyễn Thị Tuyết Nhung - Khoa Nghiệp vụ VH&DL