11 nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành

11 nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở đã hoàn thành

00:00:00 08/05/2023
6

Quý 4 năm 2022, Trường CĐ VHNT Việt Bắc đã thực hiện và nghiệm thu được 12 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Sau 6 tuần liên tục, các hội đồng của từng nhiệm vụ đã tiến hành nghiêm túc theo đúng qui định của nhà trường về trình tự đánh giá các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi mỗi lĩnh vực nghiên cứu, cụ thể:
– 01 đề  tài “Xây dựng fanpage trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc”của chủ nhiệm TS. Nguyễn Thị Yến Nga – Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD;
– 01 giáo trình: “Ý tưởng thiết kế 1” – chủ biên ThS. Lê Quang Thái, Trưởng Phòng ĐT, QLKH&HTQT và ThS.Dương Văn Chung – Trưởng khoa Mỹ thuật;
– 03 tài liệu tham khảo: “Tuyển tập dân ca ba miền chuyển soạn cho chuyên ngành Sáo trúc trình độ Trung cấp”, chủ biên ThS.Sầm Thị Ngọc Ánh, Phó Trưởng khoa Âm nhạc; “Chuyển soạn ca khúc cho đàn Organ” – chủ biên ThS.Mai Thanh Bình, giảng viên khoa Âm nhạc; “Những ca khúc trữ tình chuyển soạn cho đàn Guitare” – chủ biên ThS.Trần Trung Hiếu, Trưởng khoa Nghiệp vụ Văn hoá & Du lịch.
– 03 sáng kiến: “Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của HSSV trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc”, chủ nhiệm CN.Phùng Anh Dũng và các thành viên; “Ứng dụng Google biểu mẫu trong kiểm tra, đánh giá trực tuyến HSSV bộ môn Tiếng anh”, chủ nhiệm ThS.Vũ Thị Vân, Phó Trưởng khoa KTCB&CSN; “Cải tiến PP ôn thi tốt nghiệp THPT Quốc gia môn lịch sử”, chủ nhiệm ThS.Lê Thị Thanh Vân, giảng viên phòng KT&ĐBCLGD.
– 03 tác phẩm mới thuộc lĩnh vực múa: Cõng mặt trời xuống núi”, biên đạo ThS.Hoàng Thiện Thực, Trưởng khoa Múa & Sân khấu; “Trường xưa”, biên đạo ThS.Hoàng Thiện Thực và CN.Nguyễn Việt Hà, khoa Múa & Sân khấu; “Nhân duyên”, biên đạo ThS.Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Trưởng khoa Múa & Sân khấu.

Các nhiệm vụ nghiên cứu năm nay được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để các công trình nghiên cứu khoa học được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao hơn trong thực tiễn. Các tác giả đã tiếp thu, ghi nhận những đóng góp từ phía Hội đồng và sẽ hoàn chỉnh các đề tài khoa học theo đúng nội dung và thời gian quy định
Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu khoa học của các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học. Phòng ĐT,QLKH&HTQT đã tập trung nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn và đôn đốc các tác giả hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký, góp phần vào thành công chung trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.

Kết quả trên cho thấy, phong trào nghiên cứu khoa học đã triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, các Phòng chức năng Khoa chuyên môn. Trong thời gian tới, Nhà trường vẫn tiếp tục phát huy và động viên cán bộ, giảng viên nghiên cứu, có những sản phẩm mới, tăng hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học của trường ngày một thiết thực và chất lượng.


Tác giả: