08 mục tiêu của đại hội công đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028

08 mục tiêu của đại hội công đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028

00:00:00 09/05/2023
9

Được sự quan tâm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Liên đoàn lao động Tỉnh Thái Nguyên và sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng bộ, Ban Giám hiệu, Công đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã tổ chức hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ 2017 – 2022.  Đơn vị ổn định và phát triển, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên có sự phối hợp hoạt động đồng bộ hiệu quả. Cán bộ giáo viên, CNVC nhà trường phấn khởi yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVC và NLĐ.
Nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhà trường vinh dự được nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Tỉnh, Cờ thi đua của Bộ, Bằng khen của Bộ trưởng, Bằng khen của Tỉnh và nhiều cá nhân, tập thể được nhận Bằng khen của Bộ trưởng. Hoạt động công đoàn nhiệm kỳ XXII có nhiều tiến bộ, đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần tích cực vào thành tích chung của Nhà trường.
Chúng ta có thể tự hào về đội ngũ CNVC LĐ Nhà trường có đủ phẩm chất chính trị và trình độ chuyên môn, đáp ứng những nhiệm vụ của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Ban Chấp hành Công đoàn khóa XXII báo cáo trước Đại hội kết quả hoạt động công tác công đoàn khóa XXII nhiệm kỳ 2017 – 2022; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn khóa XXIII nhiệm kỳ 2023 – 2028.Qua những bài học kinh nghiệm, tại đại hội lần này đã đề ra 8 mục tiêu của khóa XXIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 đó là:

1. Xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có ý thức tổ chức kỷ luật, có sức khỏe, lối sống văn hóa, văn minh lịch sự.
2. Vận động CNVCLĐ tham gia các phong trào thi đua: Phong trào thi đua “Giáo viên dạy giỏi”, phong trào “Giỏi việc nước đảm việc nhà” và 2 cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”.
3. Phối hợp với chuyên môn triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hội nghị cán bộ công chức đúng thời gian quy định.
4. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của CNVCLĐ.
5. Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
6. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính, quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục; phát triển đầu tư cơ sở vật chất thiết bị giáo dục chú trọng tới phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý.
7. Đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo. Hoàn thành công tác tự đánh giá và xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo.
8. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học. 100% CNVCLĐ sử dụng công nghệ thông tin và áp dụng chuyển đổi số. Đẩy mạnh phương thức đào tạo theo nhu cầu của xã hội.
Trong đó nhấn mạnh các chỉ tiêu cụ thể:
– 100% CNVCLĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– 95% đạt công đoàn viên tích cực.
– 100% đạt gia đình văn hóa.
– 100% đạt danh hiệu phụ nữ 2 giỏi.
– 100% các tổ công đoàn đạt danh hiệu vững mạnh trong đó 90% đạt danh hiệu vững mạnh xuất sắc.
– Giữ vững danh hiệu: “Công đoàn cơ sở vững mạnh, xuất sắc”.
– Giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa.
– Động viên tạo điều kiện để nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên.
– Tổ chức CNVCLĐ đi thăm quan học tập và trao đổi kinh nghiệm ít nhất 1 năm 1 lần.
– Mỗi năm bồi dưỡng giới thiệu từ 1 đến 3 công đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng kết nạp.
– Tích cực, nhiệt tình trong công tác xã hội nhân đạo, duy trì và phát triển quỹ học sinh nghèo vượt khó của trường.
Đại hội Công đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc thành công tốt đẹp là kết quả bước đầu để đưa Nghị quyết của Đại hội vào thực tiễn. Chúng ta hãy tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy nhà trường, sự chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, sự đoàn kết nhất trí của toàn thể công đoàn viên, người lao động và sự tiếp nối thành tích vẻ vang của hoạt động Công đoàn trường. Hoạt động Công đoàn Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bác trong thời gian tới sẽ tiếp tục đi vào chiều sâu với những hoạt động được đổi mới, góp phần vào sự phát triển chung những thành tích của Nhà trường, xây dựng tổ chức Công đoàn trường ngày càng vững mạnh.


Tác giả: