03 đề tài NCKH được nghiêm thu trong quý 4 năm 2023

03 đề tài NCKH được nghiêm thu trong quý 4 năm 2023

00:00:00 21/12/2023
8

         Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Nhà trường hiện nay là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học (NCKH), nhằm nâng cao năng lực NCKH của đội ngũ nhà giáo để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Chính vì vậy, trong thời gian qua lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc luôn luôn chú trọng, quan tâm đẩy mạnh NCKH của các nhà giáo.
         Quý 4 năm 2023, Trường CĐ VHNT Việt Bắc đã nghiệm thu được 03 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Các hội đồng của từng nhiệm vụ đã tiến hành nghiêm túc theo đúng qui định về trình tự đánh giá các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở. Các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng và các đại biểu tham dự đều tập trung vào khai thác tính mới, tính khoa học và tính khả thi của mỗi mỗi lĩnh vực nghiên cứu, cụ thể:
         – 01 giáo trình: “Ý tưởng thiết kế 2” – chủ biên ThS.Dương Văn Chung – Trưởng khoa Mỹ thuật và ThS.Lê Quang Thái,Trưởng Phòng ĐT, QLKH&HTQT.
         – 01 tài liệu tham khảo: “Tuyển tập các ca khúc dân ca khu vực Việt Bắc cho chuyên ngành đàn bầu trình độ trung cấp 4 năm”, chủ biên ThS.Bùi Tiến Thành, nhà giáo khoa Âm nhạc.
         – 01 tác phẩm mới thuộc lĩnh vực âm nhạc: ca khúc “Tạm biệt”, sáng tác ThS.Trần Quang Hưng, Trưởng Âm nhạc.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá tác phẩm Tạm biệt” – sáng tác ThS.Trần Quang Hưng – Trưởng Âm nhạc.
 
         Các nhiệm vụ được Hội đồng nghiệm thu, đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung và chỉnh lý để các công trình nghiên cứu khoa học được hoàn thiện và đạt giá trị khoa học cao hơn trong thực tiễn. Các tác giả đã tiếp thu, ghi nhận những đóng góp từ phía Hội đồng và sẽ hoàn chỉnh các đề tài khoa học theo đúng nội dung và thời gian quy định
         Hội đồng đã ghi nhận và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu khoa học của các nhiệm khoa học và công nghệ. Phòng ĐT,QLKH&HTQT đã tập trung nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn và đôn đốc các tác giả hoàn thành nhiệm vụ đã đăng ký, góp phần vào thành công chung trong nhiệm vụ nghiên cứu khoa học tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.
         Kết quả trên cho thấy, phong trào nghiên cứu khoa học đã triển khai rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực, các Phòng chức năng Khoa chuyên môn. Trong thời gian tới, Nhà trường vẫn tiếp tục phát huy và động viên cán bộ, giảng viên nghiên cứu, có những sản phẩm mới, tăng hiệu quả trong hoạt động nghiên cứu khoa học của trường ngày một thiết thực và chất lượng.


Tác giả: