02 giảng viên trường CĐ VHNT Việt Bắc đạt loại Giỏi trong chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới

02 giảng viên trường CĐ VHNT Việt Bắc đạt loại Giỏi trong chương trình bồi dưỡng LLCT dành cho Đảng viên mới

00:00:00 28/10/2021
4

Thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2021 đã được Ban Thường vụ Thành uỷ phê duyệt, từ ngày 18/10 đến 26/10/2021, Trung tâm chính trị thành phố Thái Nguyên mở lớp Bồi dưỡng LLCT dành cho đảng viên mới cho các đồng chí đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên; lớp học đã hoàn thành đúng chương trình đề ra.

Sau 10 ngày học tập, chiều ngày 26 tháng 10 năm 2021, Thành ủy Thái Nguyên đã tổ chức lễ bế  giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới tháng 10/2021 tại Trung tâm chính trị thành phố Thái Nguyên. Đến dự lễ bế giảng có bà Nguyễn Thu Thủy – Phó giám đốc thường trực trung tâm, bà Khúc Thái Giang – phó giám đốc trung tâm, cùng các đồng chí cán bộ của trung tâm và các đảng viên mới tham gia lớp bồi dưỡng đến tham dự đầy đủ. 

.

 

Các học viên nhận chứng chỉ của lớp học

Tham dự lớp bồi dưỡng lần này có 114 học viên tham gia lớp đến từ các đơn vị cơ sở trực thuộc thành ủy Thái Nguyên là những đảng viên đã được kết nạp đảng và đang trong giai đoạn thử thách, dự bị. Lớp học được trang bị những kiến thức trong chương trình gồm 10 bài theo Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW, ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về  thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Nội dung bồi dưỡng 10 bài học gồm: Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối phát triển kinh tế – xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức và Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

  Trong thời gian học tập, các học viên của lớp đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong tham gia học tập, sắp xếp công việc hợp lý để tham gia học tập đầy đủ, đảm bảo thời gian lên lớp, chấp hành nghiêm các nội quy trong giờ học; tích cực tiếp thu những kiến thức từ các giảng viên, thảo luận sôi nổi, tham gia đầy đủ các bài kiểm tra và kiểm tra cuối khóa, hoàn thành mục tiêu lớp học. Với kết quả học tập và rèn luyện như trên, Ban Giám đốc Trung tâm chính trị Thành phố Thái Nguyên đã xét công nhận cho 114 học viên, hoàn thành chương trình bồi dưỡng. Trong  đó, xếp loại giỏi: 44 học viên = 38.5 %; loại khá: 67 học viên = 58.7 %, trung bình: 03 học viên = 2.8%. Hai đồng chí Đảng viên dự bị thuộc khối Giảng viên 1 – Đảng bộ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tham dự đợt học này gồm: Đ/c Vũ Văn Trọng và Đặng Thị Thu Hằng đều đạt loại giỏi.

Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các đảng viên dự bị nắm được những nội dung phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng bản thân để trở thành đảng viên chính thức theo đúng thời gian quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam./.

 

 

 

 

 


Tác giả: