Thông báo về việc nộp giấy tờ hưởng chế độ chính sách năm 2024

Thông báo về việc nộp giấy tờ hưởng chế độ chính sách năm 2024

00:00:00 13/12/2023
25

Thông báo kết quả xét chọn đề xuất nhiệm vụ NCKH cấp cơ sở năm 2024 đã hoàn tất. Các đề xuất thành công sẽ được công bố và triển khai theo kế hoạch. Cám ơn tất cả các đơn vị đã tham gia và hy vọng vào sự thành công của dự án.


Tác giả: