10 nội dung cơ bản trong phong trào thi đua trong CNVC, Người lao động năm 2024

10 nội dung cơ bản trong phong trào thi đua trong CNVC, Người lao động năm 2024

00:00:00 28/01/2024
12

        Tại hội nghị, Ban chấp hành công đoàn Trường đã báo cáo tổng kết phong trào thi đua CNVCLĐ năm 2023, công đoàn Nhà trường đã thể hiện rõ vai trò của một tổ chức tiên phong đối với mọi mặt hoạt động của Nhà trường. Thực hiện chủ đề năm 2023 của LĐLĐ tỉnh: “Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội công đoàn các cấp; Quan tâm chăm lo đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động và tăng cường công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở”.
        Trong năm 2023, Công đoàn Trường luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đoàn viên công đoàn và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách như: chế độ bảo hiểm y tế, bảo vệ sức khỏe bà mẹ và trẻ em, thăm nom đoàn viên lúc đau ốm, hiếu hỷ, lúc gặp rủi ro hoạn nạn. Ban chấp hành tham gia thành viên các hội đồng thi đua – khen thưởng, xét nâng lương, xét tuyển viên chức, mua sắm tài sản và giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho đoàn viên. Ngoài ra công đoàn đã tham gia với chính quyền trong việc sắp xếp, bố trí lao động, tất cả CNVCLĐ của Nhà trường có việc làm ổn định.
        Tổ chức công đoàn có nhiều công lao đóng góp vào thành tích của Nhà trường, trong đó bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, giáo dục, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường. Công đoàn đã vận động CNVCLĐ phát huy tinh thần làm chủ, các phong trào thi đua. Phối hợp với chính quyền tổ chức hội nghị viên chức, người lao động, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ủy xem xét kết nạp.
        Trong những năm qua, công đoàn nhà trường luôn đề cao, quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng công đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh góp phần vào sự thành công của sự nghiệp giáo dục đào tạo của Nhà trường. Công đoàn phối hợp với Đảng ủy đẩy mạnh triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, quán triệt thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của giảng viên và học sinh, sinh viên phù hợp với tình hình mới.
        Kết quả hoạt động được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu năm 2023; UBND tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen hoạt động xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2023; LĐLĐ Tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2023; 100% gia đình công đoàn viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; và nhiều tập thể cá nhân được tặng khen thưởng.
        Bước sang năm 2024, là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028; Kỷ niệm các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước và 95 năm Ngày thành lập công đoàn Việt Nam (28/7/2029 – 28/7/2024); phát huy những kết quả đạt được, với chủ đề thi đua “Đổi mới, sáng tạo, thi đua đưa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam”, Công đoàn phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 gồm những nội dung:
        1. Tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XVII Công đoàn tỉnh Thái Nguyên; xây dựng kế hoạch và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam;
        2. Đẩy mạnh, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động CNVCLĐ tích cực học tập gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
        3. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, viên chức và người lao động. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú thu hút đông đảo cán bộ, viên chức và người lao động tham gia.
        4. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, xây dựng đời sống văn hóa trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.
        5. Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, viên chức và người lao động trong Nhà trường về đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹ trong gia đình, ý thức chấp hành và thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông, văn hóa nơi công sở. Đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, triệt để tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
        6. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, của Tỉnh Thái Nguyên giao cho.
        7. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Phát triển đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, chú trọng tới phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.
        8. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, công tác đánh giá và tự đánh giá, đào tạo theo nhu cầu xã hội, xây dựng chuẩn đầu ra trong đào tạo. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học.
        9. Giữ vững danh hiệu đạt chuẩn cơ quan văn hóa.
        10. Thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị Cán bộ, viên chức, người lao động năm 2024 với các chỉ tiêu đặt ra.
        Với những kết quả và phương hướng trên, phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ nhà trường ngày càng có nhiều cá nhân và tập thể đạt được thành tích cao, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Nhà trường trong khu vực, đưa sự nghiệp đào tạo của nhà trường ngày càng phát triển.


Tác giả: