Đào tạo - Nghiên cứu khoa học - Tác giả - Tác phẩm

Phong Slư trong đời sống người Tày

Phong slư là loại hình nghệ thuật đặc sắc trong kho tàng văn hóa, nghệ thuật của người Tày ở vùng Đông Bắc. Phong slư mang nhiều giá trị về lịch sử, âm nhạc và văn học. Người Tày yêu mến phong slư không đơn thuần chỉ do phong slư có âm điệu nhẹ nhàng, […]

04/16/2024

Điều kiện xét tặng "Giải thưởng Hồ Chí Minh" "Giải thưởng Nhà nước" về văn học, nghệ thuật

        Nghị định nêu rõ, việc xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật phải bảo đảm nguyên tắc: Tác phẩm, cụm tác phẩm, công trình, cụm công trình (tác phẩm, công trình) về văn học, nghệ thuật của tác giả chỉ được đề […]

04/08/2024

Sôi nổi các chương trình nghệ thuật đến từ Trường CĐ VHNT Việt Bắc

        Thực hành nghề là một yêu cầu bắt buộc đối với hệ thống các trường đào tạo nghề trên toàn quốc. Đây là hoạt động giúp cho học sinh sinh viên được thực hành trên thực tế những kiến thức lý thuyết có phần hàn lâm trong các giờ giảng. Đặc […]

03/22/2024