Tin tức

LỊCH THI TUYỂN SINH BẬC CAO ĐẲNG NĂM 2013

Ngày 18/07/2013  + Buổi sáng từ 8h00 : Làm thủ tục dự thi, xử lí những sai sót trong đăng ký dự thi cho các thí sinh  + Địa điểm :  Tại phòng D205, D206 Ngày 19/07/2013  + Buổi sáng :     KHỐI         MÔN  THI             […]

07/17/2013