Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Thứ ba - 09/10/2018 21:09
Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019
Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019

Ngày 6/10/2018, tại thành phố Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đào tạo ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 – 2019.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có TS. Đặng Thị Bích Liên, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đ/c Phạm Tất Thắng - Ủy ban Văn hóa giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Đ/c Nguyễn Thị Kim Phụng – Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT; đ/c Nguyễn Hồng Minh - Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;  Đại diện lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; Đại điện Lãnh đạo các Cục, Vụ liên quan trực thuộc Bộ VHTTDL; Lãnh đạo Vụ Đào tạo – Bộ VHTTDL; đại diện Lãnh đạo Sở, ngành địa phương chủ quản của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch; Đại diện các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc.

Trước khi tiến hành hội nghị, các đại biểu đã có 1 phút mặc niệm nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã khẳng định Đảng, Nhà nước ta luôn đặc biệt chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực phù hợp với đòi hỏi cấp thiết của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế tri thức. Thứ trưởng nhấn mạnh về việc phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đó là một trong là một trong ba đột phá chiến lược giai đoạn 2011 – 2020 của Chính phủ đã đề ra, chính vì vậy vấn đề nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo rất được chú trọng.

 

.

 

Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu tại Hội nghị

 

Giai đoạn 2012 – 2017, công tác đào tạo nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch thực hiện trong bối cảnh ngành Giáo dục và đào tạo nói chung, lĩnh vực giáo dục đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương lần thứ 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hoiọ nhapạ quốc tế, cùng với việc thực hiện mục tiêu: “Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học…”.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo tổng kết công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2012 – 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018 – 2019. Trong báo cáo nêu bật được công tác quản lý Nhà nước về đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch giai đoạn 2012 – 2017 về các vấn đề: cơ chế chính sách và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, đề án; Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên, giáo viên; Công tác xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình; Công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý học sinh, sinh viên; Hợp tác quốc tế trong đào tạo; Quy hoạch và phát triển trường; Kiểm định đánh giá chất lượng. Báo cáo đã phân tích, đánh giá thực trạng công tác đào tạo của các đơn vị, từ đó nêu ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018 – 2019 và các nhóm giải pháp cơ bản. Đồng thời, hội nghị cũng đã được nghe báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện 2 đề án đào tạo lĩnh vực văn hóa nghệ thuật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2016.

Sau khi nghe các báo cáo, các đại biểu đều nhấi trí với các nội dung do Vụ Đào tạo xây dựng, ngoài ra các đại diện của Bộ GDĐT, Bộ LĐTBXH đã có ý kiến phát biểu, đại diện một số các đơn vị thuộc các vùng miền khác nhau trên khắp tổ quốc đã có những điều đóng góp bổ sung vào báo cáo nhằm làm rõ và chi tiết hơn trong các lĩnh vực đào tạo hiện nay.

Kết thúc hội nghị, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đã có đề nghị các đơn vị cần tập trung vào 14 nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tập trung rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các văn bản pháp quy, pháp luật và các thủ tục hành chính về công tác đào tạo. Đặc biệt các văn bản dưới luật nêu bật được nét đặc thù của đào tạo ngành nghề văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch.

2. Tiếp tục triển khai hoàn thiện việc lập, điều chỉnh kế hoạch quản lý, quy chế phối hợp nội bộ, quy hoạch tổng thể mạng lưới, quy mô ngành, chương trình đào tạo đảm bảo các yêu cầu xã hội.

3. Triển khai có hiệu quả các đề án của ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

4. Tập trung nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên đảm bảo tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đối với từng vị trí, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng. Trong đó chú ý đến đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý cả đương chức và kế cận. Tăng cường nâng cao chất lượng ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên và HSSV.

5. Tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, ứng dụng thực tế vào công tác giảng dạy nhằm đạt kết quả cao nhất.

6. Đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo, xây dựng công bố chuẩn đầu ra tương ứng với trình độ đào tạo theo khung của Việt Nam và tham chiếu trình độ ASEAN, vừa đảm bảo về chất lượng đồng thời đảm bảo phát huy giá trị truyền thống dân tộc.

7. Thực hiện tốt giáo dục, nhà trường gắn với thực tiễn yêu cầu đối với đơn vị sử dụng lao động để nghiên cứu thay đổi chương trình đào tạo cho phù hợp, đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo đáp ứng cao nhất yêu cầu của xã hội, phục vụ phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

8. Đẩy mạnh tự chủ giáo dục đại học, có các biện pháp điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo, giảm chỉ tiêu các ngành ít nhu cầu, tăng chỉ tiêu các ngành xã hội cần, còn thiếu và nhu cầu lao động.

9. Bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống và văn hóa dân tộc.

10. Công tác tuyển sinh tập trung đi vào chất lượng đào tạo, không tuyển sinh theo số lượng, chú trọng chất lượng và tiêu chí tuyển sinh đầu vào để đảm bảo chất lượng đầu ra.

11. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hành động, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho HSSV. Các cơ sở đào tạo liên kết, hỗ trợ nhau trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

13. Đẩy mạnh kiểm định chất lượng giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp theo chuẩn trong nước và quốc tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượng và kết quả kiểm định chất lượng theo đúng quy định. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm định chất lượng đối với các cơ sở đào tạo.

14. Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch theo xu hướng phát triển của cuộc cách mạng 4.0.

Từ đây, Bộ VHTTDL cũng đã xác định phương hướng năm học 2018 – 2019 cho các cơ sở giáo dục đào tạo như sau:

- Chủ đề của năm học: “Chất lượng, kỷ cương, sáng tạo và hội nhập”.

- Nội dung: Tăng cường kỷ cương, hiệu quả, chất lượng trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho HSSV. Tiếp tục đẩy mạnh tự chủ đại học, triển khai tự chủ giáo dục nghề nghiệp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, gắn đào tạo với nhu cầu của xã hội để sinh viên ra trường có việc làm phù hợp với chuyên ngành đào tạo.

Đồng thời đề ra 3 nhóm giải pháp lớn: Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo, năng lực và phương pháp giảng dạy của giáo viên, giảng viên; Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị; Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL cũng tặng Bằng khen cho 32 tập thể và 42 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017. Vinh dự và tự hào trong đợt khen thưởng này, tập thể Nhà trường và Đ/c Dương Văn Chung – Trưởng khoa Mỹ thuật đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng về việc đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017.

 

.

 

NGƯT. ThS. Đỗ Quang Đại nhận Bằng khen của tập thể nhà trường đạt thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012 – 2017

 

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội thảo thực sự đã là một diễn đàn có tính khoa học và chuyên môn cao thuộc lĩnh vực đào tạo khối ngành văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, đây cũng là dịp để các đại biểu gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quản lý, giảng dạy cũng như nghiên cứu, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ nhu cầu phát triển đất nước.

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vietbacact.edu.vn là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi