Hội thảo - Tập huấn nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2018

Thứ bảy - 13/10/2018 04:18
Hội thảo - Tập huấn nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2018
Hội thảo - Tập huấn nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2018

Từ ngày 10-12/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo - Tập huấn khoa học và công nghệ năm 2018 cho Chuyên gia Bộ Khoa học và Công nghệ; Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Viên tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ phụ trách khoa học của Tổng cục, Cục, Vụ, các Viện nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ; các cán bộ tham gia Dự án TCVN, QCVN; một số báo, tạp chí có tham gia hoạt động khoa học và công nghệ.

 

.

 

Trong những năm qua, hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ VHTTDL đã gặt hái được nhiều kết quả cao, bên cạnh đó các phương thức xây dựng nhiệm vụ cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa khoa học và công nghệ các cấp được cải tiến nhằm nâng cao chất lượng cũng như quy trình thực hiện, trong đó công tác định hướng, quản lý và triển khai nghiên cứu khoa học và công nghệ nhằm hiện thực hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhà nước đã được thực hiện kịp thời. Các đơn vị chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã chủ động triển khai các hoạt động nghiên cứu đảm bảo đúng tiến độ, những năm gần đây không còn tình trạng đề tài quá hạn, các đề tài có chất lượng và tính ứng dụng cao.

Hội thảo – Tập huấn tập trung vào các vấn đề: Nâng cao chất lượng đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp và hoạt động nghiên cứu ứng dụng kết quả nghiên cứu; hoạt động nghiên cứu khoa học với công tác giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ; Quy trình đề xuất, tuyển chọn và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (bao gồm Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia); Nghiệp vụ xây dựng TCQG như trình bày và thể hiện nội dung TCVN, kỹ năng trình bày và thể hiện nội dung TCVN; Giới thiệu các tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế và khu vực – sự tham gia của Việt nam; Phổ biển và hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật mới về khoa học công nghệ, hoạt động quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ và cấp cơ sở, những vấn đè cơ bản trong xây dựng Hồ sơ thuyết minh và lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ.

Lớp tập huấn được nghe các báo cáo viên là Lãnh đạo Vụ Khoa học, công nghệ và Môi trường, Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam, các nhà khoa học đại diện cho các lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch có kinh nghiệm truyền dạy các kinh nghiệm, cũng như mang đến Hội thảo – Tập huấn các tham luận về các lĩnh vực nâng cao chất lượng hoạt động nghiên cứu khoa học theo nhóm, theo lĩnh vực. Đồng thời các học viên tập trung tham gia thảo luận với các nội dung: Nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến 2021 phải tiếp tục tập trung hướng nghiên cứu góp phần thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết số 33-NQ/TW về Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về Thể dục thể thao đến năm 2020 và Nghị quyết số 92/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch Việt Nam trong thời kỳ mới; Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu trong xây dựng chế độ chính sách, hoạt động sự nghiệp của ngành và công tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, thể thao và du lịch; Nghiên cứu ứng dụng công nghệ 4.0 vào các lĩnh vực của ngành nhất là lĩnh vực Du lịch, Điện ảnh, Nghệ thuật biểu diễn, hoạt động bảo tồn di sản, tu bổ di tích và thể thao thành tích cao; Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho các lĩnh vực thuộc Bộ, ưu tiên lĩnh vực Du lịch và Thể dục thể thao; Nâng cao chất lượng các đề xuất nhiệm vụ khoa học và tăng cường ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào hoạt động quản lý, phát triển sự nghiệp của ngành. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản để xem xét, quyết định việc triển khai nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

Tổng kết tại Hội thảo, TS. Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã đánh giá cao tinh thần làm việc khoa học, chuyên nghiệp của các báo cáo viên cũng như những kết quả lĩnh hội được học viên trong lớp học. Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên cũng đặt ra những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường tại Bộ hiện nay, Thứ trưởng đề nghị Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường tiếp thu ý kiến của các đại biểu. Trong thời gian tới, công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ và môi trường cần xác định các việc cụ thể như sau:

1. Tiếp tục nghiên cứu tổng kết lý luận và thực tiễn và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện các Nghị quyết của Đảng, các luật, nghị định...của Nhà nước và các  chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về phát triển ngành văn hóa thể thao và du lịch, gia đình.

2. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học tại các đơn vị, đặc biệt là các tổ chức khoa học và công nghệ. Cần coi đây là hoạt động có ý nghĩa then chốt nhằm phát triển về số lượng và chú trọng chất lượng các nghiên cứu. Đối với những tổ chức khoa học và công nghệ cần lấy tiêu chí thực hiện việc nghiên cứu khoa học các cấp là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của giảng viên, cán bộ nghiên cứu.

3. Khuyến khích gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tiễn cần giải quyết một hoặc nhiều vấn đề cụ thể, tại địa chỉ nhất định. Các công trình nghiên cứu phải có sự kết hợp nghiên của nhiều nhà khoa học, trong đó chủ nhiệm đề tài có vai trò quyết định và chịu trách nhiệm chính về công trình.

4. Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại trong xu hướng Cách mạng công nghệ lần thứ 4 tập trung vào cáclĩnh vực của ngành; xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc gia cho các lĩnh vực thuộc Bộ, ưu tiên lĩnh vực dịch vụ và hệ thống trang thiết bị thể thao thuộc nhóm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng.

5. Phát triển công tác nghiên cứu khoa học hài hòa, đồng bộ giữa các lĩnh vực trong Bộ. Khuyến khích các nghiên cứu mang tính liên ngành trong Bộ. Với một Bộ đa ngành, đa lĩnh vực thì việc có những nghiên cứu liên ngành là rất cần thiết, đặc biệt là những lĩnh vực có những mối quan hệ chặt chẽ với nhau như: giữa bảo tồn di sản văn hóa và phát triển du lịch, giữa du lịch và thể thao...

6. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên cứu với đào tạo đại học và đào tạo sau đại học nhằm thông qua công tác nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng đào tạo đại học và sau đại học.

7. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ nghiên cứu và từng bước đào tạo cán bộ nghiên cứu có khả năng thay thế những nhà khoa học đầu ngành của Bộ và đất nước ngày càng cao tuổi. Kết hợp nghiên cứu khoa học giữa các  nhà khoa học đầu đàn với các thế hệ nghiên cứu khoa học trẻ là cần thiết trong những năm tới.

8. Tiếp tục hướng dẫn các Viện nghiên cứu khoa học hoạt động theo cơ chế tự chủ về tổ chức và tài chính phù hợp yêu cầu mới.

Đại diện trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử 2 đ/c đến dự và lĩnh hội kiến thức tại hội thảo gồm:

1. Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu trưởng phụ trách ĐT,NCKH&HTQT

2. Nguyễn Thị Thoa – Phó Trưởng phòng ĐT,NCKH&HTQT

Các đồng chí đã thực hiện đầy đủ quy định và tham dự đầy đủ các buổi của lớp Tập huấn. Ngay sau khi lớp học kết thúc, các đ/c sẽ tiếp tục mang kiến thức về triển khai để công tác nghiên cứu khoa học, công nghệ tại Nhà trường ngày một có kết quả cao hơn.


Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vietbacact.edu.vn là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi