Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, sáng tạo

Chủ nhật - 10/12/2017 19:12
Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, sáng tạo
Xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, sáng tạo

Hôm nay 11-12, tại Hà Nội, Ðại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh - sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ chính thức khai mạc, với sự tham dự của 1.000 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú, đại diện hơn 6,4 triệu đoàn viên và gần 24 triệu thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội có khẩu hiệu hành động: “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển”, với quyết tâm không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tổ chức đoàn để đáp ứng yêu cầu tình hình mới, xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, đại diện chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, cùng sự phát triển của đất nước, tổ chức đoàn và thanh niên đã có sự vươn lên toàn diện, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Thế hệ trẻ luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước; thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc. Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên.

 

 

 

Trong nhiệm kỳ qua, các phong trào của Đoàn tiếp tục có bước phát triển mới, thể hiện rõ vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đồng thời, tạo môi trường phong phú, rộng lớn để phát huy, rèn luyện thanh niên. Qua đó, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần giải quyết ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của thanh niên. Trong đó, công tác giáo dục luôn được coi trọng; nội dung, phương thức hoạt động tiếp tục được đổi mới. Việc học tập và làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như triển khai thực hiện đề án, chương trình hành động của tổ chức Đoàn các cấp thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”, được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và đạt những kết quả đáng ghi nhận. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai thường xuyên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước. Hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn" được tổ chức có chiều sâu, góp phần quan trọng giáo dục truyền thống cho thanh, thiếu nhi…

Tuy nhiên, hiện nay, một bộ phận không nhỏ thanh niên có biểu hiện xa rời lý tưởng cách mạng; thiếu niềm tin vào sự phát triển của đất nước; thiếu bản lĩnh trước những thông tin xuyên tạc của các thế lực thù địch. Không ít người sống thực dụng, vô cảm trước những khó khăn, thử thách của đất nước. Tình trạng chạy theo hình thức, bề nổi, thiếu thực chất tồn tại không ít trong hoạt động của tổ chức đoàn và các chương trình giáo dục thanh, thiếu nhi, vì vậy chưa thu được những kết quả thực chất. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi còn bị động, chưa được quan tâm đúng mức. Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật không cao, dẫn đến tình trạng thanh niên vi phạm pháp luật diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường. Công tác dự báo và nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng thanh niên ở nhiều nơi không kịp thời; xử lý các vấn đề nổi cộm phát sinh trong thanh niên còn lúng túng. Một số cơ sở đoàn không quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng kết nạp đoàn viên. Chất lượng sinh hoạt, hoạt động của chi đoàn trên địa bàn dân cư, nông thôn, miền núi… còn yếu. Tổ chức đoàn chưa kịp thời, chưa chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục, giải quyết các vấn đề xã hội trong thanh niên; chưa giải quyết được các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái xã hội tác động tuổi trẻ, dẫn đến vai trò của tổ chức đoàn ở không ít nơi mờ nhạt.

Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, đặt niềm tin sâu sắc, kỳ vọng to lớn, tạo mọi điều kiện thuận lợi chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy vai trò thế hệ trẻ. Đại bộ phận thanh niên ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc và nhân dân, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước. Chính vì vậy, tổ chức đoàn cần không ngừng đổi mới, xung kích nhận và thực hiện tốt các việc khó, việc mới, gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của thanh niên, nhất là những vấn đề người dân quan tâm. Để làm tốt mục tiêu đó, các chương trình, phong trào của Đoàn cần tập trung khơi dậy trí tuệ, tinh thần yêu nước và sức trẻ của thanh niên. Trong đó, cần đổi mới mạnh mẽ các hoạt động tình nguyện, coi đây là nền tảng, là cơ sở để phát huy vai trò, trí tuệ của tuổi trẻ. Quan tâm hơn nữa các hoạt động sáng tạo, làm chủ khoa học - công nghệ của tuổi trẻ trong thời điểm cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác động mạnh mẽ. Đoàn phải sẵn sàng đồng hành với thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, rèn luyện và phát triển kỹ năng, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần… Một nội dung quan trọng cần được các cấp bộ đoàn cả nước tập trung thực hiện tốt là đề cao, khơi dậy mạnh mẽ trách nhiệm của thanh niên với Tổ quốc, trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức của đất nước. Cần xây dựng thế hệ trẻ có lòng yêu nước nồng nàn, bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nỗ lực rèn luyện, sáng tạo vì tương lai tươi sáng của bản thân và sự phồn vinh của dân tộc.

Nhiệm vụ, trách nhiệm của tổ chức đoàn trong thời kỳ mới của đất nước là lớn lao và nặng nề. Để thật sự khẳng định được vai trò và vị trí của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phải xây dựng, đổi mới phong trào, chương trình hành động theo hướng có hiệu quả cụ thể, các giải pháp đề ra phải bám sát tình hình thanh niên. Các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục chăm lo, quan tâm thanh niên và công tác thanh niên thông qua việc thực hiện tốt các chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Coi tổ chức đoàn là lực lượng tiên phong, xung kích thực hiện những nhiệm vụ quan trọng, qua đó tạo bước đột phá về chất lượng công tác đoàn và phong trào thanh niên. Quan tâm, chú trọng các hoạt động đối thoại với thanh niên để kịp thời định hướng cũng như giải quyết, đáp ứng những vấn đề chính đáng mà thanh niên quan tâm, trăn trở.

 

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vietbacact.edu.vn là vi phạm bản quyền

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Gửi phản hồi