Tin tức

THEN- SỨC SỐNG MẠNH MẼ TỪ MỘT LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT DÂN GIAN

Loại hình diễn xướng dân gian đặc trưng             Theo PGS.TS Nguyễn Thị Yên, trong diễn xướng Then, thầy làm Then phải là người am hiểu về phong tục tập quán, có kiến thức âm nhạc và là người có tiếng nói trong cộng đồng tộc người mình. Các ông Then, bà Then thường có […]

06/01/2013

NGHỆ THUẬT HÁT VĂN VÀ NGHI LỄ HÁT CHẦU VĂN CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Nghi lễ Chầu văn của người Việt đã được đưa vào Danh mục di sản để nghiên cứu lập hồ sơ trình Unesco công nhận là Di sản văn hóa Thế giới.1. Khái quát về Chầu VănHát Chầu văn, còn gọi là Hát văn hay Hát bóng là những giai điệu phục vụ tín ngưỡng […]

05/18/2013