Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CĐ VHNT VIỆT BẮC TỔ CHỨC HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XI
[ 17/05/2013 | Lượt xem: 1653 ]
Đây là hoạt động thực hiện Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 2/1/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc tổ chức học tập,quán triệt và triển khai thực hiện kết luận Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.Tới dự hội nghị Có Đ/c Ngô Đình Thành Bí thư Đảng bộ Hiệu Trưởng nhà trường, Đ/c Đỗ Quang Đại phó bí thư phó Hiệu trưởng cùng toàn thể CBCNVC nhà trường có mặt đông đủ.Để đảm bảo cho các lớp học đạt chất lượng tốt, Đảng Bộ Nhà Trường đã mời Đ/c Vũ Minh Tuấn Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TN, đến truyền đạt những nội dung cơ bản của 5 chuyên đề về tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 và dự báo bối cảnh, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp năm 2013; Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.Tình hình thời sự trong nước, quốc tế nên đã thu hút sự chú ý của người nghe nghiêm túc và đạt kết quả tốt.
Trưởng Phòng ĐT&NCKH. Ths. Lê Quang Thái < >

Tin tức khác:

html5 games