Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC
[ 08/06/2016 | Lượt xem: 1386 ]

HỘI THẢO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC

 

Thực hiện công tác năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 27 tháng 05 năm 2016, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục Tại Hội trường Tầng 10 – Thư viện Tạ Quang Bửu – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Chất lượng giáo dục là một trong những nền tảng quan trọng đối với sự phát triển của các quốc gia trên thế giới. Với mục đích chính là nhằm đảm bảo đạt được những chuẩn mực nhất định trong đào tạo và không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi cho người học và để giải trình với xã hội về chất lượng đào tạo, các nguyên tắc của kiểm định chất lượng giáo dục đã được xã định là: độc lập, khách quan, đúng pháp luật; trung thực, công khai, minh bạch, bình đẳng, bắt buộc, định kỳ.

Công tác tự đánh giá được chú trọng như một công cụ để đáp ứng các chuẩn mực quy định cũng như để cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.Chất lượng các báo cáo tự đánh giá về cơ bản đã đáp ứng các quy định tối thiểu. Tuy nhiên một số báo cáo chưa đạt yêu cầu ở các mức độ khác nhau cả về nội dung lẫn hình thức, các trường cũng gặp rất nhiều khó khăn về kinh phí, mức chi, thu thập các minh chứng…

Ngay tại phần đầu hội thảo, Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục đã tổng kết thực trạng, nguyên nhân và giải pháp nâng cao chất lượng tự đánh giá cơ sở giáo dục. Các tham luận tại hội thảo là những kinh nghiệm về tự đánh giá của các cơ sở giáo dục đã làm rõ các kết quả đạt được, những hạn chế yếu kém cần khắc phục và quan trọng là các kinh nghiệm mà các trường đã có để các trường khác có thể nhân rộng mô hình để việc tự đánh giá ngày một hiệu quả hơn.

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử đồng chí Nguyễn Thị Yến Nga – Phó trưởng phòng phụ trách, phòng Thanh tra khảo thí và Kiểm định chất lượng đến dự hội thảo.Đồng chí đã nghiên cứu các tài liệu, lắng nghe các báo cáo và có những ý kiến góp ý tại hội thảo.Để nâng cao chất lượng văn bản “Báo cáo tự đánh giá” là khẳng định hiệu quả của công sức và tài chính đã bỏ ra để làm kiểm định chất lượng.Hiện nay, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đang nghiêm túc thực hiện cho tự đánh giá lần thứ 2, các phòng chức năng, khoa chuyên môn đã chủ động nâng cao chất lượng chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần từng bước nâng cao chất lượng toàn diện các hoạt động của cơ sở đào tạo của nhà trường. 


Nguyễn Thị Yến Nga < Phòng TTKT&KĐCL >

Tin tức khác:

html5 games