Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
CĐ VHNT VIỆT BẮC: XÉT DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM 2014
[ 10/04/2014 | Lượt xem: 1152 ]


 Căn cứ Quyết định số 2487/QĐ – BVHTTDT ngày 02/06/2008 của Bộ VHTT&DL Quy định chức năng , nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường CĐ VHNT Việt Bắc.

Căn cứ Quyết định số 315/QĐ-CĐNTVB ngày 19/09/2013 của Hiệu trưởng trường CĐ VHNT Việt Bắc về việc ban hành Quy định NCKH& CN của giảng viên . Phòng Đào tạo & NCKH đã thành lập các Tiểu ban chuyên môn xét duyệt đề cương tài liệu tham khảo cho 16 giảng viên có đăng ký Đề tài NCKH&CN năm 2014.

     Danh sách các GV đăng ký đề tài NCKH&CN năm 2014

1.              Ths Nguyễn Thu Cúc

2.              Ths Nguyễn Thị Hằng

3.                CN  Đoàn Minh Thành

4.               Ths Đỗ Thị Thanh Thái

5.               Ths Nguyễn Tuyết Nhung

6.                Ths Hoàng Thiện Thực

7.               Ths Vũ Thị Vân

8.               Ths Trần Thanh Ngà

9.              CN Trần Văn Nghị

10.          Ths Trọng Bảo Lâm

11.          CN Cao Hồng Lương

12.          CN Mai Thanh Bình

13.      Ths Trần Quang Hưng

14.      Ths Lục Thị Mùi

15.         CN Nguyễn Đức Vinh

16.         CN Nguyễn Văn Bách

Các Đề tài đã được các Tiểu ban chuyên môn có trình độ cao, chuyên môn sâu đánh giá và xem xét một cách nghiêm túc. Các ý kiến đóng góp đều được lắng nghe , tiếp thu và chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng xét duyệt đề cương.

Hoạt động này diễn ra từ ngày 02/04/2014 đến hết ngày 10/04/2014.

 

Ngoc Dao < CĐ VHNT Việt Bắc >

Tin tức khác:

html5 games