Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
ĐỀ ÁN THI TUYỂN SINH BẬC CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG CĐ VĂN HÓA NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC
[ 03/03/2014 | Lượt xem: 1785 ]

Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc là trường đào tạo đa ngành về lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của khu vực Đông Bắc. Mỗi ngành nghề có đặc thù khác nhau về năng khiếu, vì vậy đổi mới công tác tuyển sinh cao đẳng hệ chính quy của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc phải quán triệt các nguyên tắc chủ yếu sau:

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Đại học, Chiến lược phát triển giáo dục, Chương trình đổi mới giáo dục đại học và các văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; đặt trong sự quản lý của nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Phải nâng cao được chất lượng đầu vào phù hợp với đặc thù của từng ngành đào tạo: tổ chức thi riêng (riêng đề, riêng đợt) nhà trường chủ động ra đề thi các môn năng khiếu.

- Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người thi, không phát sinh tiêu cực, đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch.

- Đề án được xây dựng trên cơ sở năng lực của nhà trường về: điều kiện về con người, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng nguồn tuyển đầu vào phù hợp với đặc thù các ngành nghệ thuật, nâng cao hiệu quả đào tạo.....

Để biết rõ thêm thông tin chi tiết về Đề án Tuyển sinh của Trường CĐ VHNT Việt Bắc, xin mời xem tại tệp đính kèm sau :  

Tập tin đính kèm: ĐềánTuyểnsinh2014-CHUẨN.doc
CĐ VHNT VIỆT BẮC < CĐ VHNT Việt Bắc >

Tin tức khác:

html5 games