Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Chi bộ khối văn phòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022
[ 05/12/2022 | Lượt xem: 48 ]

Thực hiện công văn số 1361-CV/TU ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Thành ủy Thái Nguyên  về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên, tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý các cấp 2022. Hướng dẫn số 14-HD/TU ngày 20/11/2019 của Thành ủy Thái Nguyên về việc "Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý";

Căn cứ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại chi bộ khối văn phòng gồm 3 phòng:  Phòng HCTH, Phòng Đào tạo - QLKH và Hợp tác quốc tế; Phòng  Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo, Chiều ngày 30/11/2022 tại phòng họp nhà A, chi bộ khối văn phòng tiến hành kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ đạo với các nội dung chủ yếu trong năm 2022.

Trong năm qua, Chi ủy khối văn phòng đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ  trường cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; chương trình hành động của BCH  Đảng bộ, triển khai, Nghị quyết Đại hội Chi bộ khối văn phòng. Trong đó, tập trung những nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến hoạt động của 03 phòng chuyên môn. Chi ủy luôn đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ hàng đầu. Do đó, trong quá trình lãnh đạo luôn coi trọng và thực hiện nghiêm túc việc tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Chi ủy luôn tuyên truyền kịp thời  những chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến từng cán bộ, đảng viên trong chi bộ .

Kết hợp với lãnh đạo đã điều hành chi bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn quy định trong chức năng nhiệm vụ của trường. Triển khai đầy đủ các nghị quyết của Đảng bộ, quyết định của tập thể lãnh đạo của nhà trường,  

Trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 chi bộ khối văn phòng  đã  hoàn thành tốt  nhiệm vụ được giao. Thực đúng và đầy đủ các chế độ chính sách cho CBGV và HSSV, đảm bảo CSVC cho việc giảng dạy học tập, đặc biệt năm 2022 có nhiều khó khăn về nguồn  lực tài chính xong vẫn đảm bảo CSVC cơ bản nhất đáp ứng yêu cầu cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn.

Phối hợp với các đơn vị trong Trường tổ chức các biện pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên  nhà trường. Lập và quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức; chủ trì hoạt động đánh giá cán bộ, viên  chức, thi đua khen thưởng theo qui định.  

Công tác lưu trữ hệ thống văn bản, tài liệu thuộc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường theo quy định; Sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm tài sản, vật tư cần thiết đảm bảo cho công tác chuyên môn năm 2022 theo quy định hiện hành; Công tác bảo vệ, an ninh quốc phòng, PCCC thực hiện đầy đủ theo qui định, đảm bảo an toàn.

Công tác quản lý tài chính thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Tuy năm 2022 NSNN cấp hạn hẹp,  song bộ phận chuyên môn đã tham mưu kịp thời cho lãnh đạo để có kế hoạch chi tiêu cụ thể, đáp ứng yêu cầu cơ bản về CSVC phục vụ cho chuyên môn. Nguồn thu từ học phí không nhiều  vì số lượng sinh viên ít, mức thu học phí thấp. Mặt khác học sinh, sinh viên trong trường chủ yếu là con em dân tộc miền núi, đời sống còn nhiều khó khăn,  do vậy nhà trường luôn áp mức thu học phí thấp trong khung học phí do Chính phủ qui định. Vì vậy, kinh phí để phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sáng tác còn thấp, Thu nhập của cán bộ viên chức chưa được như mong muốn.

Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo hướng phát huy năng lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; Tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo hướng ổn định; Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của HSSV trong nhà trường; Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy định

Thực hiện công tác thi tuyển sinh: Phối hợp cùng phòng ĐT,QLKH&HTQT thực hiện từng công việc theo Quyết định phân công. Năm 2022 đạt 81,5% chỉ tiêu tự xác định.

Công tác Kiểm định chất lượng: Thực hiện tự đánh giá Nhà trường, chương trình đào tạo theo quy định đạt 95 điểm; Thực hiện báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Công tác công nghệ thông tin: Thường xuyên cập nhật tin bài về hoạt động của nhà trường lên website, fanpage trường nhằm cung cấp kịp thời thông tin tới CBGV và người học được biết. Nhiệm kỳ vừa qua đã đăng tải: 195 tin bài nội bộ, 218 tin bài sưu tầm. Thực hiện các báo cáo về công nghệ thông tin đầy đủ, kịp thời, đúng thời hạn.

Công tác quản lý Hành chính Giáo vụ trong đào tạo được kiện toàn, nâng lên một bước, sổ sách và biểu mẫu Giáo vụ được cải tiến thường xuyên cho phù hợp với yêu cầu đổi mới. Phòng ĐT,NCKH&HTQT đã thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý. Bao gồm: Hồ sơ lý lịch học sinh, sinh viên; Bảng điểm của từng học sinh, sinh viên trong toàn khoá; Kết quả tuyển sinh thi đầu vào của các lớp; Kết quả thi tốt nghiệp của các lớp; Bằng tốt nghiệp và giấy khen; Các bảng biểu giáo vụ, phân bổ chương trình môn học toàn khóa của các ngành đào tạo trong trường.

 

.

 

Giờ học thực tế của sinh viên ngành Thanh nhạc tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam

 

Công tác nghiên cứu khoa học: Song song với công tác giảng dạy, Nhà trường chú trọng đẩy mạnh hoạt động NCKH phục vụ đào tạo. Năm học 2021-2022, Hội đồng Khoa học của Nhà trường đã xét duyệt 22 đề tài NCKH, tài liệu tham khảo, sáng kiến. Số lượng đề tài NCKH, tài liệu tham khảo, sáng kiến tăng so với năm 2021 và đều có nội dung thiết thực, khả thi, gắn với thực tế giảng dạy, đổi mới phương thức đào tạo và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục.

Trong lãnh đạo, điều hành Chi ủy luôn tôn trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Tập thể Chi ủy đã luôn xác định một phương châm, nguyên tắc làm việc bất biến với cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đó là việc để thể hiện bản lĩnh chính trị, tư tưởng, sự rèn luyện, trau dồi lý tưởng, lòng tin vào Đảng. Mỗi đảng viên trong Chi bộ luôn luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt các phần việc chuyên môn của mình.

Căn cứ theo tiêu chuẩn đánh giá có 04/18 đ/c bỏ phiếu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đề nghị Đảng ủy trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật xem xét và công nhận tập thể Chi bộ đạt: “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022 .

Tại cuộc họp, chi bộ cũng đề ra phương hướng hoạt động năm 2023 với mục tiêu xây dựng đảng bộ nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

 

 

Đỗ Thị Thảo < Bí thư chi bộ khối Văn phòng >

Tin tức khác:

html5 games