Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Chào kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2021)
[ 25/03/2021 | Lượt xem: 162 ]

Ngay sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Bác cũng là người khai sinh nền TDTT của chế độ mới.

Ngày 30/01/1946, chỉ gần 5 tháng sau Lễ Tuyên ngôn Độc lập, Người đã ký Sắc lệnh số 14 về việc thành lập Nha Thể dục Trung ương trực thuộc Bộ Thanh niên. Tiếp đó, ngày 27/3/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 về việc lập Nha Thanh niên và Thể dục trực thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục. Cũng trong ngày ký Sắc lệnh 38, Người viết bài “Sức khoẻ và thể dục” đăng trên báo Cứu quốc, đây là Lời kêu gọi đầu tiên toàn dân tập thể dục của Người dưới chế độ mới, Người viết:

 “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công. Mỗi một người dân yếu ớt, tức là làm cho cả nước yếu ớt một phần; mỗi một người dân mạnh khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe, tức là góp phần cho cả nước mạnh khỏe. Vậy nên tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước. Việc đó không tốn kém, khó khăn gì, gái trai, già trẻ ai cũng nên làm và ai cũng làm được. Mỗi người lúc ngủ dậy, tập ít phút thể dục, ngày nào cũng tập thì khí khuyết lưu thông, tinh thần đầy đủ. Như vậy là sức khỏe. Dân cường thì nước thịnh. Tôi mong đồng bào ai cũng gắng tập thể dục. Tự tôi ngày nào cũng tập”.

Thực hiện lời Bác, Đảng, Nhà nước luôn coi trọng công tác TDTT phục vụ cho sức khỏe và đáp ứng nhu cầu văn hóa, tinh thần của nhân dân. Ngày 29/1/1991, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) đã ký Quyết định số 25/CT lấy ngày 27/3 hằng năm làm “Ngày Thể thao Việt Nam” nhằm thu hút mọi tầng lớp nhân dân rèn luyện thân thể và các hoạt động thể thao văn hóa lành mạnh.

 

.

 

Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) ngày 01/12/2011 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng tạo bước phát triển mạnh mẽ về TDTT đến năm 2020 xác định: Phát triển TDTT là một yêu cầu khách quan của xã hội, nhằm góp phần nâng cao sức khoẻ, thể lực và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; giáo dục ý chí, đạo đức, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác quốc tế; đồng thời, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức xã hội và của mỗi người dân.

Trong những năm gần đây công tác Giáo dục thể chất (GDTC) tại Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường bộ môn GDTC đã chủ động từng bước xây dựng hoàn thiện chương trình giảng dạy theo hướng tăng cường các môn thể thao tự chọn đáp ứng nhu cầu của người học, hướng người học đến TDTT thực dụng nghề nghiệp. Đổi mới phương pháp GDTC, gắn GDTC với giáo dục ý chí, đạo đức, giáo dục sức khỏe và kỹ năng sống của học sinh, sinh viên. Ngoài việc thực hiện tốt chương trình giảng dạy chính khóa, giảng viên môn GDTC khuyến khích học sinh - sinh viên tích cực tham gia công tác ngoại khóa phù hợp với sở thích, giới tính, lứa tuổi và sức khỏe, nhằm hoàn thiện các kỹ năng vận động, hỗ trợ thực hiện mục tiêu GDTC thông qua các hình thức luyện tập, thi đấu thể thao, tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên thực hiện quyền vui chơi, giải trí, phát triển năng khiếu thể thao; phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, tài năng thể thao.

 

Đoàn Minh Thành < Khoa KHCB & CSN >

Tin tức khác:

html5 games