Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN XÂY DỰNG NGÂN HÀNG ĐỀ THI
[ 24/09/2013 | Lượt xem: 2032 ]
Sau khi các bộ đề thi tham gia xây dựng cho ngân hàng đề thi đã được Hội đồng thẩm định chỉnh sửa, bổ sung. Đề nghị các Khoa chuyên môn gửi về Phòng Thanh tra khảo thí các bộ đề gồm :

- Văn bản in có chữ ký của trưởng Khoa
- File mềm các bộ đề của toàn khoa

Thời hạn nộp cuối cùng  là ngày 30 tháng 9 năm 2013

PHÒNG THANH TRA KHẢO THÍ & KĐCL < CĐ VHNT Việt Bắc >

Tin tức khác:

html5 games