Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Danh sách thư viện Văn bản pháp quy
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Thông tư 21/2020/TT-BLĐTBXH 02/04/2021 |Thông tư số 21/2020/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 của Bộ LĐTBXH quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo GDNN
Điều lệ trường Cao đẳng 17/04/2019 Số hiệu văn bản: 1308/VBHN-BLĐTBXH - Thông tư Quy định về điều lệ trường Cao đẳng
Điều lệ trường Trung cấp 17/04/2019 Thông tư Quy định về điều lệ trường trung cấp
Nghị định Quy định về quản lý và tổ chức lễ hội 05/09/2018 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 8 năm 2018 uy định về quản lý và tổ chức lễ hội.
Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH 22/06/2018 Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.
Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước 24/01/2018 Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước
Thông tư Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 04/07/2017 Thông tư số: 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/06/2017 Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
Thông tư 10/2017/TT-BLĐTBXH 09/05/2017 Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Thông tư 08/2017/TT-BLĐTBXH 18/04/2017 Quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
09/2017/TT-BLĐTBXH 03/04/2017 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp
Danh mục mã trường THPT 03/04/2017 Danh mục mã trường THPT phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia và Thi đại học, cao đẳng, Trung cấp năm 2017
Danh mục các tỉnh - huyện - xã khó khăn 03/04/2017 Danh mục các tỉnh - huyện - xã khó khăn được ưu tiên trong tuyển sinh 2017
Danh mục ưu tiên thi THPT Quốc gia 2017 03/04/2017 Danh mục ưu tiên thi THPT Quốc gia 2017
Thông tư 04/2017/TT-BLĐTBXH 15/03/2017 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH 14/03/2017 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Thông tư số 06/2017/TT-BLĐTBXH 14/03/2017 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp
Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH 14/03/2017 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH 14/03/2017 Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng năm 2017
Công văn số 106 15/02/2017 Công văn số: 106/TCDN-DNCQ ngày 19/1/2017 về việc Hướng dẫn xây dựng, chuyển đổi chương trình đào tạo theo Luật Giáo dục nghề nghiệp
Công văn số 205 15/02/2017 Công văn số: 205/BLDTBXH-TCDN ngày 18/1/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp.
NGHỊ ĐỊNH 143 15/02/2017 Nghị định số: 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký.
KHUNG TRÌNH ĐỘ QUỐC GIA VIỆT NAM 15/02/2017 Quyết định số: 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 Quyết định Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ký.
NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 15/02/2017 Nghị định số: 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2015 của Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp
LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 15/02/2017 Luật số: 74/2014/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2014: LUẬT GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã ký.
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH 86 VỀ CHẾ ĐỘ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI HSSV 13/09/2016 Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021.
NGHỊ ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHO HỌC SINH SINH VIÊN 13/09/2016 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN QUYẾT ĐỊNH 53 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CỦA HSSV 13/09/2016 Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BTC ngày 16/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
CHÍNH SÁCH HỌC SINH SINH VIÊN 13/09/2016 Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp
Thông tư 21/2014/TT-BVHTTDL Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 11/08/2016 - Quy định về công tác thi đua khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và du lịch - Mẫu hồ sơ, báo cáo đề nghị khen thưởng, danh hiệu thi đua cho tập thể, cá nhân từ cấp cơ sở đến cấp Bộ.
Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH Về miễn giảm học phí 09/08/2016 Thông tư liên tịch 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 49/2010/NĐ-CP về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Quy định chế độ làm việc của Giảng viên 22/07/2016 THÔNG TƯ 47/2014/TT-BGDĐT QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN ngày 31 tháng 12 năm 2014.
Điều lệ trường Cao đẳng 22/07/2016 Điều lệ trường Cao đẳng Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
THÔNG TƯ Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 21/07/2016 Thông tư số 21/2014/TT-BVHTTDL ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Chính sách học bổng đối với học sinh, sinh viên 20/07/2016 Quyết định số:152/2007/QĐ-TTg ngày 14 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng chính phủ Về học bổng chính sách đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy 20/07/2016 Quyết định số: 25/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 6 năm 2006 Ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy
Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp 20/07/2016 Số: 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 cua Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệ
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy 03/09/2015 Thông tư ban hành Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy
html5 games