Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Danh sách thư viện Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp 24/10/2019 Giấy chứng nhận Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 194b/2017/GCNDKBS-TBGDNN ngày 19/9/2019
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2018 18/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - thương binh và xã hội cấp cho trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc gồm: đào tạo 1 mã ngành trình độ cao đẳng và 6 mã ngành trình độ trung cấp ngày 30/3/2018
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2017 18/04/2018 Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - thương binh và xã hội cấp cho trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc ngày được đào tạo 5 mã ngành trình độ cao đẳng và 5 mã ngành trình độ trung cấp ngày 28/6/2017
html5 games