Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Danh sách thư viện
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và Quy trình xét duyệt thi đua, khen thuonwgr tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 15/05/2019 Quyết định số: 185/QĐ-CĐNTVB ngày 13/5/2019 về việc Ban hành Quy định về tiêu chuẩn và Quy trình xét duyệt Thi đua, Khen thưởng tại Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
Quyết định BAn hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc 15/05/2019 Quyết định số: 184/QĐ-CĐNTVB ngày 13/5/2019 về việc Ban hành quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc
Mẫu giấy đề nghị xin thi trước thời hạn 14/11/2018 Mẫu giấy dành cho nhà giáo xin sớm các học phần đã kết thúc trước thời gian thi học kỳ của nhà trường.
Mẫu nhận xét 76 mới nhất 2018 23/10/2018 Mẫu nhận xét 76 nơi cư trú
Quyết định số 126/QĐ-CĐNTVB ngày 21/4/2018 28/06/2018 Quyết định Ban hành Quy định Thi đua - Khen thưởng
Quy chế Tổ chức và Hoạt động 12/12/2017 QĐ số 415/QĐ-CĐNTVB ngày 28/11/2017 về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.
html5 games