Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Danh sách thư viện Chương trình - Giáo trình
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Chương trình môn học Giáo dục thể chất - Cao đẳng 06/04/2021 Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất - trình độ Cao đẳng
Chương trình môn học Giáo dục thể chất - Trung cấp 06/04/2021 Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Giáo dục thể chất
Chương trình môn học Tin học - Cao đẳng 02/03/2021 Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Tin học - Trình độ Cao đẳng
Chương trình môn học Tin học - Trung cấp 02/03/2021 Thông tư số 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Ban hành Chương trình môn học Tin học - Trình độ Trung cấp
Tài liệu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp 01/03/2021 Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Trung cấp.
Tài liệu môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh - Trình độ Cao đẳng 26/02/2021 Thông tư số 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định Chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh.
GT Âm nhạc cơ sở 22/07/2016 GT Âm nhạc cơ sở
html5 games