Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
Danh sách thư viện Chuẩn đầu ra
Tiêu đề Ngày Tóm tắt Tải về
Chương trình môn học Tiếng Anh Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 2019 18/02/2019 Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17/01/2019 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn học Chính trị Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 26/12/2018 Thông tư số 24/2018/TT-BLĐTBXH ngày 06/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Chương trình môn học Giáo dục chính trị thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn học Pháp luật Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư số 13/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 ban hành chương trình môn học Pháp luật thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn học Giáo dục thể chất Trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư số 12/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 ban hành chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình môn Tin học trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư 11/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Thông tư Ban hành chương trình môn học Tin học thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng 19/12/2018 Thông tư 10/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/09/2018 Quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành THANH NHẠC 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành QUẢN LÝ VĂN HÓA 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành HỘI HỌA 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành BIỂU DIỄN NHẠC CỤ TRUYỀN THỐNG 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành KHOA HỌC THƯ VIỆN 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành BẢO TÀNG HỌC 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc Cao đẳng - Ngành ĐIÊU KHẮC 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
Chương trình khung Bậc đại học - Ngành văn hóa các dt thiểu số ở VN 21/07/2016 Thông tư số 28/2010/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2010 Ban hành chương trình khung ngành Văn hóa - Nghệ thuật
html5 games