Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
BAN GIÁM HIỆU
[ 20/07/2016 17:49 PM | Lượt xem: 5412 ]

LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ
BAN GIÁM HIỆU HIỆN NAY

 

 


HIỆU TRƯỞNG

NGƯT. ThS. Đỗ Quang Đại

Email: dodai.vb@gmail.com  - Điện thoại: 0208.3755102


 

                         ..                                                      ..

                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG                                               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

               GVC. ThS. Vương Văn Chung                                        ThS. Bùi Quốc Chiều

Phụ trách: Tổ chức – Hành chính; Công tác HSSV       Phụ trách: ĐT&NCKH; TTKT&KĐCL; Tuyển sinh.TRƯỜNG CĐ VHNT VIỆT BẮC < CDT1209 >

Các giới thiệu khác:

html5 games