Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
SỨ MẠNG VÀ CHIẾN LƯỢC
[ 17/05/2013 19:05 PM | Lượt xem: 9163 ]

SỨ MẠNG


          Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch khu vực Đông Bắc; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của khu vực và hội nhập quốc tế.TẦM NHÌN


Trở thành trung tâm đào tạo trọng điểm ngành văn hóa, du lịch có thương hiệu trong nước và khu vực.
MỤC TIÊU TỔNG QUÁT


          Xây dựng và phát triển trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc thành trường Đại học Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Việt Bắc; cung cấp nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và du lịch có chất lượng cao cho khu vực Đông Bắc và cả nước; đào tạo theo hướng đa nghề, đa cấp, đa lĩnh vực, liên thông các bậc học; xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ, mang bản sắc riêng của văn hóa vùng Đông Bắc.


< TRƯỜNG CĐ VHNT VIỆT BẮC >

Các giới thiệu khác:

html5 games