Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
TIÊU ĐỀ:Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2018
[ 18/04/2018 10:05 AM | Lượt xem: 890 ]
Định dạng file: PDF
Giới thiệu:Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động - thương binh và xã hội cấp cho trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc gồm: đào tạo 1 mã ngành trình độ cao đẳng và 6 mã ngành trình độ trung cấp ngày 30/3/2018
Bộ Lao động - Thương Binh và < CDT1209 >

Các files khác:

html5 games