Chào mừng bạn đến với website Trường Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc .
TIÊU ĐỀ:Thông tư số 03/2017/TT-BLĐTBXH
[ 14/03/2017 10:25 AM | Lượt xem: 1084 ]
Định dạng file: PDF
Giới thiệu:Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Bộ LĐTB&XH < http://molisa.gov.vn/ >

Các files khác:

html5 games